เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้าง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน pdfเศรษฐกิจชุมชนบ้านและชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศนะครับเริ่มเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนของตัวเองครับโดยได้รับการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนอย่างหมู่บ้านสันทั่งหลวงที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเขาใช้วิถีชีวิตมาสร้างเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจชุมชน cesแล้วก็ผลิตสินค้าชุมชนออกขายให้ชาวบ้าน