เช็คเงิน เกษตรกร 2565 ล่าสุด”เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66″ ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 9 กว่า 150 ล้าน

เช็คเงิน เกษตรกร 2565 ล่าสุด”เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66″ ธ.ก.ส. เช็คเงินเกษตรกร ด้วยบัตรประชาชนโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 อีกกว่า 150 ล้านบาทแล้ว เช็คราคาส่วนต่าง”เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66″ หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 กรอบวงเงินงบประมาณ