ราคาข้าวตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 65/66 งวด 10จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”

ราคา ข้าวตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 65/66 งวด 10 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”ตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” ปี 2565/66 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 10 ได้กี่บาท ขณะที่ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย 3 งวดติดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ดำเนิน เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ โครงการประกันรายได้

ราคา ข้าว”ประกันราคาข้าวงวดที่ 12″ เคาะแล้ว ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66

ราคา ข้าว”ประกันราคาข้าวงวดที่ 12″ เคาะแล้ว ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร “ประกันรายได้ข้าว 65/66” ตามที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง แลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกนโยบายให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 2565 และเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ซึ่งมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรง มาตั้งแต่

ราคา ข้าวรายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (19 ธันวาคม 2565)

ราคา ข้าวรายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (19 ธันวาคม 2565)สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ1.1 มาตรการสินค้าข้าว1) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2562/63มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้พฤษภาคม 2562 เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต

ราคา ข้าว 9 ปี ข้าวอิ่ม มหาสารคาม สานต่อพระราชดำริในหลวง ร.๙ “กรณ์” ร่วมจุดประกาย “เกษตรอินทรีย์” ปลดหนี้ชาวนา

พวกเราอยากหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ เราไม่อยากเจ็บป่วยล้มตายจากสารเคมี เราอยากเห็นหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มีสุขภาพดี เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ไม่มีหนี้สิน”เสียงสะท้อนจากพี่จิ “จิราภรณ์ อินทะสร้อย” ชาวนา บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่บอกเล่าถึงเหตุผลของการตัดสินใจ เปลี่ยนวิถีปลูกข้าวแบบเดิม มาเป็นเกษตรอินทรีย์

ราคา ข้าว”นายกฯ” พอใจส่งออกข้าว 10 เดือนยังโต ชี้ เป็นสัญญาณบวก ราคาข้าวฟื้นตัว

“นายกฯ” พอใจส่งออกข้าว 10 เดือนยังโต ชี้ เป็นสัญญาณบวก ราคาข้าวฟื้นตัวนายกรัฐมนตรี พอใจยอดส่งออกข้าวไทย 10 เดือนแรกได้ 6.2 ล้านตัน โต 33% ส่งสัญญาณบวกราคาข้าวเริ่มฟื้นตัว เชื่อทั้งปี จะส่งออกได้ 7.5 ล้านตัน ตามเป้าหมาย ที่เอกชนวางไว้ ด้านเงินประกันรายได้ส่วนต่าง งวด 8 เคาะราคาแล้ว พร้อมโอนให้ ชาวนา ภายใน วันที่ 8 ธ.ค.นี้