เก็บ เงิน กี่ เปอร์เซ็นต์ ของ เงินเดือนสูตรคำนวนการออมเงิน พร้อมวางแผนการเงิน ในแต่ละช่วงวัย

เก็บ เงิน กี่ เปอร์เซ็นต์ ของ เงินเดือนสูตรคำนวนการออมเงิน พร้อมวางแผนการเงิน ในแต่ละช่วงวัยการออมเป็นวินัยทางการเงินพื้นฐานที่ควรเริ่มฝึกตั้งแต่เด็ก การมีนิสัยการออมจะทำให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างดี และมีความมั่นคงในอนาคต ส่วนคำถามที่หลายคนสงสัยคือ “อายุเท่านี้ควรมีเงินเก็บเท่าไร” นั้นตอบได้หลากหลาย เพราะความจำเป็นในชีวิตของแต่ละ