เครดิตบูโร ‘สศช.’ เปิดข้อมูล ‘เครดิตบูโร’ พบ ‘หนี้ NPL’ ในกลุ่มผู้สูงอายุพุ่งเกือบ 70%

สศช.เปิดข้อมูลหนี้ NPL ไทยยังน่าห่วงพบหนี้เสีย 4.3 ล้านบัญชี 44.4 % ในฐานข้อมูล NPL ของเครดิตบูโร ผงะหนี้เสียเพิ่มในกลุ่มผุ้สูงอายุมาก กลุ่มเกษียณอายุเพิ่มเป็น 67.6%  ผลมาจากความสามารถในการชำระหนี้ลดลงช่วงโควิด แบกรายจ่าย ช่วยเหลือ – ค้ำประกัน หรือกู้ยืมหนี้ให้ลูกหลาน เครดิตบูโรคืออะไร ปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจไทย