ธุรกิจออนไลน์ ก.ล.ต.ปรับ “บิทคับออนไลน์ – สตางค์” ดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ธุรกิจออนไลน์  ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับ บิทคับ ออนไลน์ 4.25 แสนบาท เหตุ ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ หว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2564 จัดให้มีชุดโฆษณาของขวัญแห่งอนาคต ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้อมปรับ “สตางค์” 2 กรณี รวม 2.14 ล้าน มีระบบ KYC/CDD) ไม่เหมาะสมเพียงพอ – ไม่จัดให้มีระบบเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย