เศรษฐกิจโลกยอดขายแชมเปญพุ่ง แม้เศรษฐกิจโลกทรุดหนัก

เศรษฐกิจโลกได้ให้คะแนนจากฝรั่งเศสคาดยอดขายปีนี้ทะลุเป้าเศษฐกิจโลก 2565การเปรียบเทียบก็จะมีความจำเป็นสำหรับภาวะนี้โดยที่ผู้บริโภคคิดหนักขึ้นกับการใช้ฟุ่มเฟือย แต่คนก็ยังนิยมซื้อเว้นกลุ่มเหล่านี้ไว้ก่อน ข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรอยเตอร์สว่ายอดขายออกจากการทำสถิติเกินเป้าหมายที่แน่นอนและมากกว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจโลก 2565กระตุ้นยอดขายประมาณ 5,700 ล้านล้านหรือประมาณ 2 หมื่น 8