ราคาน้ํามัน”ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565″ 5 ธ.ค. 65 อัปเดตราคาน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

“ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565″ 5 ธ.ค. 65 อัปเดตราคาน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล”ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” 5 ธ.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับเท่าไร ?”ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบ