ราคา ข้าว 9 ปี ข้าวอิ่ม มหาสารคาม สานต่อพระราชดำริในหลวง ร.๙ “กรณ์” ร่วมจุดประกาย “เกษตรอินทรีย์” ปลดหนี้ชาวนา

พวกเราอยากหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ เราไม่อยากเจ็บป่วยล้มตายจากสารเคมี เราอยากเห็นหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มีสุขภาพดี เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ไม่มีหนี้สิน”เสียงสะท้อนจากพี่จิ “จิราภรณ์ อินทะสร้อย” ชาวนา บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่บอกเล่าถึงเหตุผลของการตัดสินใจ เปลี่ยนวิถีปลูกข้าวแบบเดิม มาเป็นเกษตรอินทรีย์