เศรษฐกิจวันนี้ ประเทศจะอยู่อย่างไรในโลกเศรษฐกิจใหม่

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้  ฐานเศรษฐกิจ  ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้  วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี

ประเทศจะอยู่อย่างไรในโลกเศรษฐกิจใหม่

 

เศรษฐกิจวันนี้24 ต.ค. 2565 – โลกเศรษฐกิจใหม่ คือสิ่งที่จะมาแทนโลกเศรษฐกิจเก่า โลกเศรษฐกิจเก่า คือโลกเศรษฐกิจที่เรารู้จักเป็นอย่างดีซึ่งจากนี้ไปอาจไม่มีแล้ว ผมหมายถึงโลกเศรษฐกิจช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมาที่เราคุ้นเคยที่สงบสุข มีสันติภาพ ไม่มีสงคราม การเมืองโลกมีเสถียรภาพ ประเทศต่างๆร่วมมือกันแก้ไขปัญหาข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตต่อเนื่อง ความยากจนลดลง ขับเคลื่อนโดยโลกาภิวัตน์ นวัตกรรม และการเติบโตของระบบทุนนิยม ขณะที่การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยก็กลายเป็นกระแสการเมืองหลักของสังคมโลก สี่งเหล่านี้คือโลกเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยที่อาจกําลังเป็นอดีตเพราะเศรษฐกิจการเมืองโลกขณะนี้กําลังเปลี่ยนแปลงมากและจะทำให้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

เราพร้อมหรือยังที่จะอยู่ในโลกที่ไร้ระเบียบ

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้

การเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงนี้คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสามเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกอย่างเเรกคือภูมิศาสตร์การเมืองที่ประเทศหลัก ๆ ในโลกกําลังขัดแย้งกัน แบ่งได้เป็นสองจุดหรือสองความสัมพันธ์หลัก ความสัมพันธ์แรกคือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับกลุ่มนาโต้และสหรัฐ จุดให้ประทุขึ้นโดยปัญหาความมั่นคงระหว่างรัสเซียกับประเทศในกลุ่มนาโต้ ที่ได้นำไปสู่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันที่จะมีมากขึ้นตามมา ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ ทําให้ความไม่สงบและการขาดสันติภาพในการเมืองระหว่างประเทศจะมีต่อเนื่องความสัมพันธ์ที่สอง คือความขัดแย้งกับระหว่างสหรัฐกับจีนประทุขึ้นโดยการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องความเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่นับวันจะรุนแรง เป็นการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งและสองของโลกที่นักการเมืองในทั้งสองประเทศพร้อมที่จะแข่งกันมากกว่าที่จะรอมชอม ทําให้ความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นและลากยาว

โลกาภิวัตน์กับสงคราม:จะไปต่อหรือถอยหลัง | บัณฑิต นิจถาวร

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สองคือเศรษฐกิจโลก ที่ผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิศาสตร์การเมืองโลกดังกล่าวจะทําให้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม สำคัญสุดคือการจบสิ้นของระบบโลกาภิวัตน์หรือความหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจโลกที่ประเทศทั่วโลกค้าขายระหว่างกันอย่างเสรี ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจโลกที่เน้นการปฏิบัติตามกติกา(Rule-based)ฐานเศรษฐกิจ ดูแลโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรการค้าโลกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมดคือกลไกที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมาตรงกันข้าม สิ่งที่จะมาแทนคือโลกที่แตกแยกทางเศรษฐกิจมากขึ้น เศรษฐกิจโลกจะแบ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจตามบริบททางการเมือง ประเทศในแต่ละกลุ่มจะค้าขายกันเองเป็นหลัก การค้าขายข้ามกลุ่มจะทำได้ยากขึ้น

อินเดียส่งออกด้าน 'ป้องกันประเทศ' เพิ่ม 8 เท่า ใน 5 ปี

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

ผลคือการค้าโลกจะหดตัวขณะที่การลงทุนระหว่างประเทศจะลดบทบาทลง ในภาวะดังกล่าวประเทศต่างๆจะให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจมากกว่าจะพึ่งประเทศอื่นตามความถนัดทางเศรษฐกิจ หรือSpecialization และจะมองหากลุ่มเศรษฐกิจที่จะเป็นพันธมิตรร่วมค้าขายด้วยกัน เป็นลักษณะใหม่ของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่สวนทางกับโลกเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ที่เราคุ้นเคยผลกระทบสําคัญที่จะเกิดขึ้นคือ ต้นทุนการผลิตในเศรษฐกิจโลกจะสูงขึ้น ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ของทุกอย่างจะแพงขึ้นทั้งจากความขาดแคลนที่เป็นผลของสงคราม ราคาวัตถุดิบและพลังงานที่แพงขึ้น และจากที่สินค้าจะมีให้เลือกน้อยลงจากการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกที่อัตราเงินเฟ้อเคยตํ่าต่อเนื่องเป็นเศรษฐกิจโลกที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น ของแพงหรือเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจโลกอย่างเช่นขณะนี้ และสร้างข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

รัสเซีย มหาอำนาจที่เป็นจำเลยของสภาพภูมิศาสตร์การเมือง - ThaiPublica

ฐานเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงที่สามคือ โลกจะไร้ระเบียบและไร้ความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ ทําให้ปัญหาสำคัญต่อเศรษฐกิจทั่วโลกที่ประเทศต่างๆจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขจะไม่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาระยะสั้นเช่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า ทำให้มีความเสี่ยงที่ภาวะถดถอยจะบานปลายและสามารถเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ง่าย รวมทั้งมีปัญหาระยะยาวเช่นภาวะโลกร้อนที่เป็นความเป็นความตายของมนุษย์ชาติที่การแก้ปัญหาจะไม่คืบหน้า เพราะประเทศไม่พร้อมที่จะร่วมมือแก้ปัญหาอย่างพร้อมเพรียงกันวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ที่สำคัญในโลกเศรษฐกิจใหม่ที่อำนาจเป็นใหญ่ ประเทศเล็กจะเสียเปรียบและถูกเอาเปรียบได้ง่ายเพราะประเทศใหญ่อาจไม่เล่นตามกติกานี่คือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น คำถามคือ ประเทศขนาดกลางอย่างเราควรปรับตัวหรือเตรียมพร้อมอย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจ

ข้อพิพาท รัสเซีย - ยูเครน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ผมว่าสิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความเป็นจริงก็คือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง หมายถึง Realityคือ factsที่ไม่หนีไปไหน เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ และความจริงก็คือคนในโลก 7.8 พันล้านคนยังต้องมีชีวิต ต้องบริโภคต้องกินต้องใช้ทุกวัน ขณะที่ภาวะโลกร้อนเป็นภัยที่คนทั้งโลกต้องการแก้ไขไม่ว่าจะขั้วการเมืองไหนข่าวเศรษฐกิจการเงิน นี่คือความจริงที่จะขับเคลื่อนการตัดสินใจและการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจในโลกไม่ว่าการเมืองโลกจะเปลี่ยนอย่างไร และที่สำคัญในทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นขณะที่เทคโนโลยีก็จะเป็นคําตอบ คือเป็นกลไก หรือ enabler ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้สิ่งที่ต้องการทําสามารถทําได้อย่างสำเร็จ เป็นอย่างนี้มาทุกยุคสมัย

ถอดความคิด รัสเซีย บนวิกฤตยูเครน กับโอกาส - ความเป็นชาติมหาอำนาจในยุโรป

วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ

ดังนั้น ในคราวนี้การปรับตัวต่อโลกเศรษฐกิจใหม่ก็คือการเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและหาประโยชน์ที่จะมากับการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมโดยสร้างความสามารถให้กับประเทศหรือธุรกิจที่จะหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยการใช้เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่ประเทศหรือธุรกิจมี นี่คือคำตอบในระดับประเทศ สิ่งที่ต้องทำคือทําให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองหรือพึ่งสิ่งที่ประเทศมีให้มากสุดในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาต่างประเทศเช่นเรื่องพลังงานข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนีและหาประโยชน์จากโลกเศรษฐกิจใหม่โดยโฟกัสให้ประเทศสามารถผลิตสินค้าที่คนทั่วโลกต้องการที่ประเทศไทยทําได้เก่งสุด ดีสุด มีความสามารถในการแข่งขันมากสุด ไม่มีใครหรือประเทศไหนทําได้ดีเท่า ตัวอย่างเช่น ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยมีศักยภาพในทุกด้านที่จะผลิตและส่งออกเพื่อการบริโภคของประชากรทั่วโลก เพราะมีความพร้อมทั้งพื้นที่ภาคเกษตร องค์ความรู้ด้านวิชาการ บุคลากร และความสามารถของบริษัทธุรกิจที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เศรษฐกิจวันนี้

 

เครติด  .thaipost

 

ข่าวแนนำ