เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

เศรษฐกิจชุมชน  ระบบเศรษฐกิจชุมชน ces  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน pdf  เศรษฐกิจฐานราก 
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ces  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน pdf

 

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้าง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน pdfเศรษฐกิจชุมชนบ้านและชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศนะครับเริ่มเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนของตัวเองครับโดยได้รับการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนอย่างหมู่บ้านสันทั่งหลวงที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเขาใช้วิถีชีวิตมาสร้างเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจชุมชน cesแล้วก็ผลิตสินค้าชุมชนออกขายให้ชาวบ้าน

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

 

ระบบเศรษฐกิจชุมชน ces

ดีนะครับติดตามพร้อมกันครับหมู่บ้านสันทางหลวงในตำบลจันทร์จ้อใต้อำเภอแม่จันที่เชียงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรายชุมชนเล็กๆของชาวไทยองร้อยกว่าหลังคาเรือนที่ช่วยกันนำวิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งการแต่งกายที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของจิ๋มชาว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยองและพูดจาภาษาระยองมาสร้างเสน่ห์เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับใช้

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สืบทอดกันมาทั้งการทำการเกษตรการทอผ้าตามจินตนาการทำระบบเศรษฐกิจชุมชน cesให้พลาดแต่ละพื้นมีลวดลายเพียงพื้นเดียวในโลกการจัดสรรไม้ไผ่ที่ปราณีตมาผลิตเป็นสินค้าชุมชนออกขายเปิดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมและมาพักโฮมสเตย์ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิดช่วยสร้างรายได้สร้างความสุขให้ชาวบ้านได้มากขึ้นเจ้าบ้านมีความสุขเพราะว่าได้ได้เอาสิ่งนี้เอาออกมาทำออกมาทำมาค้าขายเนาะสั่งรายได้ตัวเก่า

 

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน pdf

ชุมชนที่เข้มแข็งแล้วชาวการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน pdfบ้านหลวงอย่างได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างครบวงจรทางด้านความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงเทคโนโลยีการตลาดและเงินทุนจนทำให้บ้านฉันทางหลวงกลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐสร้างไทยของรัฐบาลผ่านโครงการธุรกิจชุมชน

 

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

เศรษฐกิจฐานราก 

สร้างไทยของธ.ก.สการที่ชุมชนจะสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองเพราะเราถือว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าประเทศไทยของเราอาจจะก้าวหน้าไปได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตนะครับว่าคนไทยมีความสุขนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยเอ่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เศรษฐกิจฐานราก หลวงเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะขยายปรับปรุงการทำหมู่บ้านโฮมสเตย์หรือผมหล่อตามมาตรฐานใหม่ของของนะครับเราก็จะ

เศรษฐกิจชุมชนเยี่ยมหมู่บ้านสันทางหลวง หนึ่งในต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ระบบเศรษฐกิจชุมชน ces

สนับสนุนสินเชื่อให้นะครับก็เป็นแนวทางที่เราอยากจะทำงานเรื่องนี้ทั่วประเทศพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำทุกอำเภอโดยธ.ก.สได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจชุมชนแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางความระเบิดภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนที่จะเข้ามาสนับสนุนพร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนแสนล้านบาทตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจชุมชน 928 แห่งในกลางปี 2563 และขยายเป็น 4,500 ชุมชนในปี 2564 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยเข้มแข็งและเติบโตขึ้นทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเศรษฐกิจชุมชน

ขอบคุณเครดิต   สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

 

ข่าวแนะนำ