เงินเยียวยาเกษตรกร ประกันสังคม ขั้นตอนและเอกสาร ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน คนไทย ต่างชาติ ดูที่นี่

เงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เปิดเวทีรับรู้งานประกันสังคม สร้างหลักประกันความมั่นคงผู้ประกันตน

 

เงินเยียวยาเกษตรกร  ประกันสังคม เตือนนายจ้างอย่าลืม แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เปิดขั้นตอนและเอกสาร ในการขึ้นทะเบียนลูกจ้างคนไทยและต่างชาติ ดูที่นี่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรต้องยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้าง ณ สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังคงทำงานอยู่ ให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนต่อไปกรณีกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เช็คเงินเกษตรกร

ประกันสังคม ขั้นตอนและเอกสาร ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน คนไทย ต่างชาติ ดูที่นี่

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

ระยะเวลาในการแจ้งเข้าของผู้ประกันตนนายจ้างจะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน โดยยื่นเรื่องได้ ที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สามารถนำส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ได้ หรือด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนและเอกสารในการขึ้นทะเบียนลูกจ้างมีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างรับพนักงานใหม่ลูกจ้างสัญชาติไทย กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม สปส.1-03 ไม่ต้องมีเอกสารแนบไม่ต้องใช้แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์สปส.9-02เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

เตือนนายจ้างอย่าลืม! แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เช็กเกณฑ์เงื่อนไข

เช็คเงินเกษตรกร

  • ลูกจ้างชาวต่างชาติ , ต่างด้าว , บุคคลที่ราบสูง

1. กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส 1-03

2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง

3. สำเนาใบอนุญาตทำงานเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

4. สำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ

 

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินใน 1 ปี

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

พนักงานลาออก

  • ต้องแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
  • กรอกแบบ สปส. 6-09
  • ภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไปwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

 

ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินสมทบคืนรอบ 2 ยังไม่เข้าบัญชีต้องแก้อย่างไร

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุดbangkokbiznews com

พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
  • กรอกแบบ สปส. 6-10
  • ยื่นเรื่องภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ประกันสังคม เตือนนายจ้างอย่าลืม แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้าง ณ สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 30 วันตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังคงทำงานอยู่ ให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนต่อไปกรณีกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เงินเยียวยาเกษตรกร

 

เครติด thansettakij

 

ข่าวแนนำ