เงินเยียวยาเกษตรกร หั่นเงิน “ประกันรายได้ข้าว” เหลือ6.6หมื่นล้านบาท

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร   เช็คเงินเกษตรกร   เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com   www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip   เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65   ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร พาณิชย์-คลัง” หั่นใช้เงินประกันรายได้ข้าวจาก 1.5 แสนล้าน เหลือ 6.6 หมื่นล้าน เฉพาะประกันรายได้ข้าวปี4 โดนหั่นวงเงินเหลือ1.8หมื่นล้านบาทจากเดิม8.6หมื่นล้านบาท เพื่อโครงการเดินต่อหลังราคาข้าวพุ่ง ย้ำชาวนาไม่กระทบได้เหมือนเดิม เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เตรียมชงครม.เห็นชอบพรุ่งนี้(15พ.ย.)  โครงการประกันรายได้ข้าวปี4 ชาวนายังคงต้องลุ้นต่อว่า ในวันพรุ่งนี้(15พ.ย.65) กระทรวงพาณิชย์จะดันโครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหรือไม่ เพราะติดขัดเรื่องวงเงินงบประมาณ ที่สูงถึง1.5แสนล้านบาท ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้หารือปัญหาด้านงบประมาณกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีความเห็นตรงกันที่จะปรับลดกรอบงบประมาณสำหรับใช้ในโครงการอุดหนุนสินค้าข้าวทั้งแพ็คเกจลง จากเดิมที่ใช้มากกว่า 1.5 แสนล้านบาทปรับลดลงประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาท เพื่อให้พอเพียงกับกรอบวงเงินการใช้จ่ายตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังแห่งรัฐ ที่เหลืออยู่

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

 

เช็คเงินเกษตรกร

ซึ่งการปรับลดวงเงินอุดหนุนในครั้งนี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า เช็คเงินเกษตรกร  จะไม่กระทบต่อเงินที่ชาวนาจะได้รับ โดยทุกโครงการจะยังได้รับเท่าเดิม เพียงแต่จะลดความซ้ำซ้อนของโครงการที่มีความคล้ายคลึงกัน รวมถึงอัพเดทวงเงินที่จะใช้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น เพราะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับขึ้นไปมาก เมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่มีการตั้งโครงการ ทำให้ความจำเป็นใช้งบประมาณมีน้อยลงกว่าเดิม มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ประกอบด้วย 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำรวม 7,482.69 ล้านบาท ได้แก่ โครงการที่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 7,107.69 ล้านบาท เป็นการจ่ายสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก ค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว 1,500 บาทต่อตัน

 

 

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

สำหรับรายละเอียดในการปรับลดวงเงิน มีดังนี้ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 เดิมมีการขอวงเงิน 86,740 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 4.68 ล้านครอบครัว แต่กรอบวงเงินใหม่จะปรับลดเหลือใช้แค่ 1.8 หมื่นล้านบาทในวงเงิน6.6หมื่นล้านบาท เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เพราะข้าวหลายชนิดราคาสูงขึ้นมาก เช่น ข้าวเปลือกเจ้าปัจจุบันอยู่ตันละ 9,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงเกิน 15,000 บาท สำหรับรายละเอียดของวงเงินที่อนุมัติทั้งสิ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เกษตรกรเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน โดยเป็นการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด) และราคาประกันรายได้ (10,000-15,000 บาทต่อตัน ตามชนิดข้าว) วงเงิน 18,700.13 ล้านบาท

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

 

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

นอกจากนี้  จะปรับลดวงเงินโครงการช่วยต้นทุนและการบริหารจัดการข้าวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 4.68 ล้านครอบครัว เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com จากเดิมที่เคยขอไว้ 55,364 ล้านบาท จะลดเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยส่วนต่างๆที่ขาดหายไป 15,000 ล้านบาท จะให้นำเงินจากโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกรมการข้าว ที่ได้รับงบประจำปี 66 วงเงิน 15,000 ล้านบาทมาเติมใช้แทน เพราะถือเป็นโครงการที่มีความคล้ายคลึงกัน

 

 

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ส่วนวงเงินในมาตรการคู่ขนาน 7,107 ล้านบาท จะยังใช้วงเงินเท่าเดิม เช่น โครงการจำนำยุ้งฉางให้ชาวนาชะลอการขาย  เงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรที่ชะลอการขายข้าว และช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกปรับตัวดีขึ้นมาก โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน สูงกว่าราคาประกันที่กำหนดไว้ 15,000 บาทต่อตัน  ข้าวหอมปทุมธานี 11,000-11,500 บาทต่อตัน สูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ 11,000 บาท ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้เห็นชอบวงเงินดำเนินโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท ขณะที่ที่ประชุม ครม.อนุมัติในครั้งนี้ทั้งสิ้น 81,265.91 ล้านบาท เนื่องจากการประมาณการก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ แต่ปรากฏว่าปัจจุบันราคาข้าวได้กลับขึ้นมาสูงขึ้น โดยการประมาณการส่งออกข้าวของไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าราคา 9,500 บาทต่อตัน ต่ำกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ 10,000 บาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมถึงข้าวเปลือกเหนียว 11,000-12,200 บาทต่อตัน ก็ใกล้เคียงกับราคาประกันที่ 12,000 บาท เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 “เมื่อเปรียบเทียบโครงการประกันรายได้ชาวนา 3 ปีที่ผ่านมา ในปีแรกใช้เงินดำเนินโครงการทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาข้าวเหนียวแพงมาก และราคาข้าวประเภทอื่นๆ ไม่ตกมาก ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน ต่อมาปีที่สอง ใช้วงเงินชดเชย 48,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาข้าวปรับลดลง ต่อมาในปีที่สามใช้เงิน 86,000 ล้านบาท เนื่องจากเกิดโควิด-19 รัฐบาลไม่สามารถส่งออกข้าวได้ เงินเยียวยาเกษตรกร 

 

ขอบคุณเครดิต  thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ