เงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 65/66 งวด 8 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวงวดที่ 33 ชดเชย 3 ชนิด แต่ยอดจ่ายลดลง หลังราคาพุ่ง

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” ปี 2565/66 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 8 ได้กี่บาท ขณะที่ข้าวเปลือกเหนียว เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรไม่ชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย จากที่รัฐบาล ได้เห็นชอบผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติโครงการเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  ตามกรอบวงเงิน 81,265.91 ล้านบาท จาก มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พ.ย. 65    ธ.ก.ส. โอนเงิน ต่อเนื่อง สามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์  https://chongkho.inbaac.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุด กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึง งวดที่ 8 แล้ว

 

ราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศ

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ  เช็คเงินเกษตรกรในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8)  เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ข้าวเปลือกหอมมะลิ    ชดเชยตันละ  806.94  บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ชดเชยตันละ  566.55  บาท ,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ  369.64  บาท ,ข้าวเปลือกเจ้า   ชดเชยตันละ  530.96 บาท ,ข้าวเปลือกเหนียว  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

ราคาข้าวสาร

 

เช็คเงินเกษตรกร 

วิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. และสถานะการโอน สำเร็จ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ สมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศราคา รับซื้อ ข้าวเปลือก ข้าว สาร ผ่าน เฟซบุ๊ค Thai Rice Mill Association ราคาข้าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565

 

แจ้งประกาศ งวด 8

 

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 2 ธ.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 8 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2565 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

พรุ่งนี้! ตรวจสอบเงินเข้า ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว

 

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง สำหรับงวดที่ 8 www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantipได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,193.06 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 806.94 บาทต่อตัน ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,433.45 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 566.55 บาท , ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,630.36 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 369.64 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,469.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 530.96 บาท , ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,112.38 บาทต่อตัน ไม่ชดเชยเนื่องจากราคาสูงกว่าราคาประกัน

 

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 7

 

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 8 สูงสุด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 11,297.16 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 9,064.80 บาท , ข้าวเปลือกปทุมธานี 9,241 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 15,928.80 บาท

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน , ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตันเงินเยียวยาเกษตรกร

เครดิต www.thansettakij.com

 

ข่าวนำแนะ