เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินธ.ก.ส.จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 1-7 ที่นี่รู้เลยได้-ไม่ได้

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

ธ.ก.ส.อัดสินเชื่อ 2 แสนล้านบาท ฟื้นโควิด-19 ช่วยภัยแล้ง

 

เงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 1-7 ข้าวเปลือก 5 ชนิด ชาวนากลุ่มไหนได้-ไม่ได้รับเงินชดเชยจากธ.ก.ส.ที่นี่เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/66 หรือ “ประกันรายได้ข้าว”ปี 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) จะเริ่มโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวปี 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป การโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวปี 2565/66 ธ.ก.ส. จะใช้ราคาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/65 จะประกาศในแต่ละงวดเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ

 

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรก

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันราคาข้าว 65/66

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นายวัฒนศักย์ เช็คเงินเกษตรกรเสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ข้าว 65/66 ไปแล้ว 6 งวด จากจำนวนทั้งสิ้น 33 งวด ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

 

เช็ค "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 15

เช็คเงินเกษตรกร 

เช็คเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 1-6

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับการชดเชยตันละ 416 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ได้รับการชดเชยตันละ 859.90 บาท

งวดที่ 2 จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15 – 21 ต.ค. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับการชดเชยตันละ 444.68 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว  ได้รับการชดเชยตันละ 393.53 บาท

งวดที่ 3 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับการชดเชยตันละ 448.12 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ได้รับการชดเชยตันละ 280.60 บาท

 

โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็กเลย

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

งวดที่ 4 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 – 4 พ.ย. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนได้รับเงินชดเชยตันละ 467.37 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ได้รับเงินชดเชยตันละ 17.06 บาท

งวดที่ 5 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวหอมปทุมธานี เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comได้รับเงินชดเชยตันละ 125.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 532.15 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย

งวดที่ 6  จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 396.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 433.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 629.91  บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย

 

เช็กเงื่อนไขเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท-ประกันรายได้ข้าว

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

งวดที่ 7 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับเงินชดเชยตันละ 889.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินชดเชยตันละ 485.25 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินชดเชยตันละ 409.76 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินชดเชยตันละ 614.27  บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับเงินชดเชย

​​​​​​​นายกษาปณ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantipเงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า  ธ.ก.ส.จะเริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ วันที่ 24 พ.ย. 2565 เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า วิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว65/66

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส.
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขาธกส. และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

 

เช็คด่วน ธ.ก.ส. อัพเดทสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 แล้ว

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 ว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พ.ย. 65 ข้าวหอมมะลิ  ตัน  889.53   บาท ,ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่   ตัน  485.25   บาท, ข้าวหอมปทุมธานี ตัน 409.76  บาท,ข้าวเจ้าตันละ  614.27 บาท,ข้าวเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย วิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66  เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.สกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีไหน พร้อมวันที่โอน สาขาธกส. และสถานะการโอน สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงาน ธกส. จังหวัดนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊กเงินเยียวยาเกษตรกร

เครดิต www.thansettakij.com

ข่าวนำแนะ