เงินเฟ้อ “เงินเฟ้อเกาหลีใต้” ชะลอตัว แต่แรงกดดันยังอยู่ คาด BOK มีแนวโน้มเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไป

เงินเฟ้อ เงินเฟ้อปัจจุบัน  เงินเฟ้อ สาเหตุ  เงินเฟ้อ แก้ไข  เงินเฟ้อเงินฝืด  เงินเฟ้อไทย  อัตราเงินเฟ้อ  ภาวะเงินเฟ้อ  บทความเงินเฟ้อ

 

 

เศรษฐกิจเกาหลีใต้ชะลอตัว – AEC10NEWS

 

เงินเฟ้อสำนักข่าว The Business Times รายงานเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 อ้างอิงบลูมเบิร์กว่าเงินเฟ้อปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้ชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2565  เป็นไปตามคาดการณ์ของธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ในขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ ซึ่งบ่งชี้ถึงการบังคับใช้นโยบายเพิ่มเติมในอนาคต ข้อมูลสำนักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากระดับ 5.7% ของเดือนตุลาคม และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 5.2% จากเดือนก่อนหน้า ในทางตรงกันข้ามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมรายการที่มีความผันผวนบทความเงินเฟ้อ เช่น น้ำมันและสินค้าเกษตร ซึ่งอยู่ที่ 4.8%

 

IMF มองเศรษฐกิจไทยโตช้าเติบโต 2.6% มองเศรษฐกิจโลกโต 6% เหตุรายได้หลักจากการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น - The Journalist Club

เงินเฟ้อปัจจุบัน

ในเดือนพฤศจิกายนจากปีก่อน เงินเฟ้อ สาเหตุซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ประมาณการไว้ที่ 4.5% Lim Dong-min นักวิจัยจาก Kyobo Securities ว่า “สิ่งนี้ทำให้ความกังวลของธนาคารกลางเกาหลีใต้ยังคงอยู่ ธนาคารกลางยังคงเชื่อว่าอุปสงค์น่าจะเย็นลงเพื่อกดเงินเฟ้อลง แม้ว่านั่นอาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในระยะสั้น” นายรี ชางยอง ผู้ว่าการ BOK ส่งสัญญาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรพุ่งสูงขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อนเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมตอกย้ำมุมมองดังกล่าวในแถลงการณ์หลังรายงานวันนี้ ธนาคารกลางชี้ไปที่ผลกระทบพื้นฐาน คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จนถึงต้นปี 2566

 

เศรษฐกิจปี 61 แย่สวนทางกับการเติบโต

เงินเฟ้อ สาเหตุ

ความเห็นบ่งชี้ว่า BOK มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดต่อไป โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2.75% ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เงินเฟ้อ แก้ไขในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งธนาคารปรับขึ้น 0.25% ขณะที่สกุลเงินเกาหลีอ่อนค่าลงต่ำกว่า 1,400 ต่อดอลลาร์ในเดือนกันยายนและตุลาคม ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกินมาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐ ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น การชนะได้ฟื้นตัวขึ้นในขณะที่เฟดส่งสัญญาณการปรับลดไปข้างหน้า ทั้งนี้ BOK จะประชุมครั้งต่อไปในเดือนมกราคม  ภาวะเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังจะติดตามความเคลื่อนไหวของเฟดและท่าทีของโควิด-19 ของจีน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายในกรุงโซลกำลังมุ่งสู่การยุติวงจรที่ตึงเครียดลงและวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป

 

ธนาคารกลางเกาหลีขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps เพื่อสู้กับเงินเฟ้อ โดย Investing.com

 

เงินเฟ้อ แก้ไข 

ส่วนการดำเนินนโยบายการเงินของไทย เครื่องมือในการด าเนินนโยบายการเงิน กนง. กำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase Rate) ระยะ 1 วัน เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อแสดงถึงทิศทางของนโยบาย การเงินตามที่ กนง. กำหนด กนง. ด าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ (managed float) โดยจะดูแลให้อัตรา แลกเปลี่ยนไม่เคลื่อนไหวผันผวนมากเกินไป เงินเฟ้อเงินฝืดเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและสอดคล้องกับ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ แห่งประเทศไทยพิจารณาข้อมูลรอบด้านทั้งจากแบบจ าลองทางเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูล รายสาขาเศรษฐกิจ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นโดยตรงจากผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการประเมิน ภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับมหภาคและ จุลภาค

 

ธนาคารกลางญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ลดผลกระทบจาก COVID-19 | Brand Inside

เงินเฟ้อเงินฝืด

การสื่อสารนโยบายการเงิน กนง. ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารนโยบายการเงินต่อสาธารณชน  เงินเฟ้อไทยจึงจัดให้มีการสื่อสารนโยบาย การเงินหลายรูปแบบ อาทิ (1) การเผยแพร่ผลการประชุม ณ เวลา 14.00 น. และแถลงข่าวผลการประชุม ต่อสื่อมวลชนเวลา 14.30 น. ของวันประชุม (2) การเผยแพร่รายงานการประชุม (ฉบับย่อ) 2 สัปดาห์ หลังการประชุม และ (3) การเผยแพร่รายงานนโยบายการเงินทุกไตรมาส คณะกรรมการนโยบายการเงิน พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกอบด้วยผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ 2 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 คน เพื่อให้ การด าเนินนโยบายการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ของการด าเนินนโยบายการเงิน กนง. ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น โดยให้ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปานกลางเป็นเป้าหมายหลัก ควบคู่กับ การดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

 

ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยและวงเงินซื้อสินทรัพย์ - FINNOMENA

เงินเฟ้อไทย

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เป้าหมายของนโยบายการเงิน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 อนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินที่เป็น
ความตกลงร่วมกันระหว่าง กนง. กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , อัตราเงินเฟ้อโดยกำหนดให้อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปในช่วงร้อยละ 1-3 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะ ปานกลางและเป็นเป้าหมายสำหรับปี 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือน ที่ผ่านมา หรือประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้าเคลื่อนไหวออกนอกกรอบ เป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสาเหตุ แนวทางดำเนินการ และระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย โดยจะมีจดหมาย เปิดผนึกทุก 6 เดือน หากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตามแนวทางข้างต้นยังคงอยู่นอกกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ

เครดิต www.moneyandbanking.co.th

 

ข่าวแนะนำ