ราคา ข้าว ชาวนา โอดราคาข้าวตกต่ำ วอนภาครัฐช่วยขยับอีกหน่อย

ราคา ข้าว เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้า  เปลือกเหนียววันนี้2565  ราคาข้าวสาร ขายปลีก วันนี้

ชาวนาวอนรัฐ! เร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมและค่าเก็บเกี่ยว เพื่อใช้หนี้ ธ.ก.ส.-เป็นทุนทำนาปรังมีข้าวไว้กิน | Manager Online | LINE TODAY

 

ราคา ข้าว  ชาวนา โอดราคาข้าวตกต่ำ วอนภาครัฐช่วยขยับอีกหน่อยนางยุระดี ศรีนอ ชาวตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวตกต่ำมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ตนอยากให้รัฐบาลขึ้นราคาข้าวอีกสักหน่อย เพราะชาวนาประสบกับปัญหาการขาดทุนในการผลิต จากเดิมที่เคยขาย 120 กิโลกรัมเป็นข้าวตากแห้งเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ขายได้ราคา 1,600-1,800 บาทมาปีนี้ได้แค่ 1,200 บาทถึง 1,300 บาท โดยนำไปจำหน่ายที่โรงสีใกล้บ้านต่างก็โดนโรงสีหักค่าความชื้นออกอีก ในการผลิตไม่ว่าจะเป็น ค่าต้นกล้าราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 ค่าปุ๋ย แรงงานปักดำค่าเก็บเกี่ยวก็ตกไปแล้วไร่ละ 700-800 บาท ทำเอาเจ้าของนาประสบปัญห

ในประเทศ - ชาวนาวอนรัฐ​เร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม​-ค่าเก็บเกี่ยว​นำไปใช้หนี้ ธกส.ค่าปุ๋ย

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ขาดทุน เกษตรกรบางรายที่มีเงินหน่อยก็ไม่ขายในช่วงนี้ เก็บตุนข้าวไว้ขายในช่วงที่มีราคาแต่บางรายก็จำเป็นต้องขาย แม้จะประสบกับปัญหาขาดทุนก็ตามเพราะต้องเงินนำเงินมาใช้เป็นค่าเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยที่ยังค้างอยู่ ด้วยเหตุนี้เองจึงวอนให้ทางรัฐบาลช่วยขยับขึ้นราคารับซื้อข้าวตามโรงสีต่างๆให้ด้วยราคาข้าว 2565 เพราะราคาข้าวปีนี้ตกต่ำมาก บวกลบกลบหนี้กันแล้วไม่คุ้มกับการลงทุนในการผลิต อีกอย่างหากมาเจอฝนในช่วงนี้ยิ่งแย่มากๆเพราะมีความชื้นสูงโรงสียิ่งให้ราคาต่ำราคาข้าวหอมมะลิ

ชาวนาวอนรัฐ เร่งจ่ายเงินชดเชย น้ำท่วม ค่าเก็บเกี่ยว ชำระหนี้ธกส.-ทุนทำนาปรัง | Khaosod | LINE TODAY

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

นางยุระดี ศรีนอ ชาวตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวตกต่ำมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ตนอยากให้รัฐบาลขึ้นราคาข้าวอีกสักหน่อย เพราะชาวนาประสบกับปัญหาการขาดทุนในการผลิต จากเดิมที่เคยขาย 120 กิโลกรัมเป็นข้าวตากแห้ง ขายได้ราคา 1,600-1,800 บาทมาปีนี้ได้แค่ 1,200 บาทถึง 1,300 บาท โดยนำไปจำหน่ายที่โรงสีใกล้บ้านต่างก็โดนโรงสีหักค่าความชื้นออกอีก ในการผลิตไม่ว่าจะเป็น ค่าต้นกล้า ค่าปุ๋ย แรงงานปักดำค่าเก็บเกี่ยวก็ตกไปแล้วไร่ละ 700-800 บาท ทำเอาเจ้าของนาประสบปัญหาขาดทุน เกษตรกรบางรายที่มีเงินหน่อยก็ไม่ขายในช่วงนี้ เก็บตุนข้าวไว้ขายในช่วงที่มีราคาแต่บางรายก็จำเป็นต้องขาย แม้จะประสบกับปัญหาขาดทุนก็ตามเพราะต้องเงินนำเงินมาใช้เป็นค่าเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยที่ยังค้างอยู่ ด้วยเหตุนี้เองจึงวอนให้ทางรัฐบาลช่วยขยับขึ้นราคารับซื้อข้าวตามโรงสีต่างๆให้ด้วย เพราะราคาข้าวปีนี้ตกต่ำมาก บวกลบกลบหนี้กันแล้วไม่คุ้มกับราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ชาวนาวอนรัฐ! เร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมและค่าเก็บเกี่ยว เพื่อใช้หนี้ ธ.ก.ส.-เป็นทุนทำนาปรังมีข้าวไว้กิน

ราคาข้าว 2565

การลงทุนในการผลิต อีกอย่างหากมาเจอฝนในช่วงนี้ยิ่งแย่มากๆเพราะมีความชื้นสูงโรงสียิ่งให้ราคาต่ำ Advertisment .นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (ปี 4) เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/66 (ปี 4) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จ านวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม ราคาข้าวสาร 1 กก   หลังจาก

ชาวนาวอนรัฐ! เร่งจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมและค่าเก็บเกี่ยว เพื่อใช้หนี้ ธ.ก.ส.-เป็นทุนทำนาปรังมีข้าวไว้กิน

ราคาข้าวหอมมะลิ

ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว ธ.การค้า-การเกษตร 21 พ.นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (ปี 4) เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/66 (ปี 4) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จ านวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม เปลือกเหนียววันนี้2565    หลังจากประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว  ราคาข้า

ชาวนาพิมาย เดือดร้อนหนัก ราคาข้าวตกต่ำ รับซื้อเพียงกิโลกรัมละ8บาท - ข่าวสด

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

นางยุระดี ศรีนอ ชาวตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวตกต่ำมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ตนอยากให้รัฐบาลขึ้นราคาข้าวอีกสักหน่อย เพราะชาวนาประสบกับปัญหาการขาดทุนในการผลิต จากเดิมที่เคยขาย 120 กิโลกรัมเป็นข้าวตากแห้ง ขายได้ราคา 1,600-1,800 บาทมาปีนี้ได้แค่ 1,200 บาทถึง 1,300 บาท โดยนำไปจำหน่ายที่โรงสีใกล้บ้านต่างก็โดนโรงสีหักค่าความชื้นออกอีก ในการผลิตไม่ว่าจะเป็น ค่าต้นกล้า ค่าปุ๋ย แรงงานปักดำค่าเก็บเกี่ยวก็ตกไปแล้วไร่ละ 700-800 บาท ราคาข้าวสาร ขายปลีก วันนี้ทำเอาเจ้าของนาประสบปัญหาขาดทุน เกษตรกรบางรายที่มีเงินหน่อยก็ไม่ขายในช่วงนี้ เก็บตุนข้าวไว้ขายในช่วงที่มีราคาแต่บางรายก็จำเป็นต้องขาย แม้จะประสบกับปัญหาขาดทุนก็ตามเพราะต้องเงินนำเงินมาใช้เป็นค่าเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยที่ยังค้างอยู่ ด้วยเหตุนี้เองจึง  ราคา ข้าว

 

เครติด .matichon.

 

ข่าวแนนำ