ราคา ข้าว”ประกันราคาข้าวงวดที่ 12″ เคาะแล้ว ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66

ลดราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 ลดราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ลดราคาข้าวสาร 1 กก ลดราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

 

ประกันข้าว “ประกันราคาข้าวงวดที่ 12” เคาะแล้ว ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66 โปรดติดตามสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร “ประกันรายได้ข้าว 65/66” ตามที่รัฐบาลเชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกนโยบายให้ เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 2565 และเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 1,000 ซึ่งไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ราคาข้าว"ประกันราคาข้าวงวดที่ 12" เคาะแล้ว ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66

 

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

วันที่ 24 พ.ย. 2565 ทบทวนบทเรียนข้าวเปลือกวันนี้2565 เจ้าพนักงานเครื่องหมายการค้าภายใน คานราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง “ประกันราคาข้าวงวดที่ 12” แล้วนายอุดม ศรีสมทรง รองเครื่องหมายการค้าภายใน ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เกณฑ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 12 สำหรับเกษตรกรดีกว่าสองหมื่นรายที่แจ้งวันที่จำได้ 24 – 30 ธ. ค. 2565 ได้ราคาเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงและส่วนต่างตามข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์มาตรฐานกลางตันละ 13,997.01 บาท ทำได้ตัน

ละ 1,002.99 บาท เปรียบเทียบราคา 14,041.86 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่13,452.29บาท ซานตาคลอส 547.71 บาท เปรียบเทียบราคา 8,763.36 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี กลางตันละ 10,974.52 บาท และตันละ 25.48 บาทเป็นผู้มีส่วนร่วมสูงสุดครัวเรือนละ 637.00 บาท ข้าวเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางตันละ 9,749.90 บาท แคชตันละ 250.10 บาท ช่วยเหลือ

ราคาข้าว"ประกันราคาข้าวงวดที่ 12" เคาะแล้ว ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ทำกิจกรรมสูงสุดในครัวเรือนละ 7,503.00 บาท ข้าวเปลือกมัสราคาข้าวหอมมะลิเกณฑ์กลางตันละ 12,476.50 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นราคาที่เป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท ไม่มีการได้ส่วนต่างในงวดนี้ ) จะโอนเงินประกันราคาข้าวงวดที่ 12 เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 รวบรวมหรือภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566 และยืนยันว่าไม่มีการหักล้างใดๆ ทั้งสิ้น ธ.ก.ส. ส่วนกลางได้มากกว่านี้ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ อย่าให้หักเงินเกษตรกรไป เตรียมทำการตลาดให้กับเกษตรกรที่จะได้รวบรวมเกษตรกรช่วยข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วยช่องทางเช็คเงินประกันราคาข้าว 65/66 ตรวจสอบ

ข้อมูลในการประยุกต์ใช้ธ.ก.ส. A-Mobile  ลดราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Official BAAC Family ขอให้ผ่านกรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect และยังสามารถเบิกเงินสดถอนเงินสดตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่ว เปรียบเทียบวิธีเช็คเงินประกันราคาข้าว 65/66 เข้าดูเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง คอยดูข้อมูลสำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการเช็ค “เงิน”

ราคาข้าว"ประกันราคาข้าวงวดที่ 12" เคาะแล้ว ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้า 5 ม.ค.66

 

ราคาข้าว 2565

ทบทวนข้าวเปลือกแน่นอนวันนี้2565 ต่อไปนี้จะ “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” กรณีไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับให้เกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการที่ได้รับสิทธิต่อไปสำหรับผล ส่วนต่างประกันราคาข้าว 65/66 ณ จ่ายเงินวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส. ได้ส่วนต่างให้เกษตรกรแล้วในงวดที่ 1 – 11 จ่ายเงินสำหรับเกษตรกรที่รับภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2565 จำนวน 2.558 ล้านครัวเรือนซึ่งมีการโอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรที่มีกรณีการโอนเงินไม่สำเร็จจากปัญหาด้านบัญชีเงินฝากทบทวนข้าวสาร 1 กก . ซึ่งจากการมองเห็นของธ.ก.ส. จะทำให้เกิดอุปสรรคไม่ตรงบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดหรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่เพื่อธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเพื่อติดตามเกษตรกรได้ต่อไปในราคาข้าว

 

ขอขอบคุณเครดิตwww.komchadluek.net

 

ข่าวแนะนำ