ราคาตก มันสำปะหลัง ราคาตกน้ำท่วมเสียหายล้านไร่ ก.พาณิชย์ถก 4 สมาคม

ราคาตก  ผลไม้ราคาตก 2565   ผลไม้ล้นตลาด 2564   ราคามังคุดวันนี้ 2565   ราคาเงาะวันนี้   ราคามังคุดวันนี้ 2564   ราคา เงาะ มังคุด ตลาดไท   ราคาเงาะจันทบุรีวันนี้   ราคามังคุดตลาดไทวันนี้

 

 

ราคาตก “ปลัดพาณิชย์”ถกกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคม ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง หลังพบราคาอ่อนตัวผิดปกติ พร้อมสั่งพาณิชย์จังหวัดติดตามการซื้อขายใกล้ชิด ดูแลการขนย้าย และมาตรฐานส่งออก ผลไม้ราคาตก 2565 ป้องกันผู้ซื้อกดราคาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคม พร้อมสมาชิก 60 ราย ได้ขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังในราคาที่เป็นธรรม ไม่กดราคา หลังจากพบว่ามันสำปะหลังราคาตก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

ราคาตก

 

ผลไม้ล้นตลาด 2564

และได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้รายงานเข้ามาได้ทันที และจะจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งมอบหมายให้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ ผลไม้ล้นตลาด 2564 เข้มงวดตรวจสอบให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ทั้ง 2 กรมดูแลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานนำเข้าส่งออก ซึ่งเป็นข้ออ้างในการกดราคา

 

ราคามังคุดวันนี้ 2565

ทั้งนี้ มันสำปะหลังราคาตก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เพราะปีที่แล้ว ราคามังคุดวันนี้ 2565  ไทยส่งออกได้มากถึง 10 ล้านตัน ช่วง 9 เดือนปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ส่งออกไปแล้วถึง 8.73 ล้านตัน คาดว่าปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวม 11 ล้านตัน และผลจากการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังเสียหายกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่กว่า 15% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคามันสำปะหลังในฤดูการผลิตนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป โดยราคาขณะนี้ หัวมันสด 2.85-3.30 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และมันเส้น 8.10-8.50 บาทต่อกก.

 

ราคาตก

 

ราคาเงาะวันนี้

“หากดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น หรือยังพบว่าการรับซื้อในประเทศยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ก็พร้อมจะเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการอื่นมากำกับดูแล ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อขายได้ ราคาเงาะวันนี้  ส่วนเกษตรกรหากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือหากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ”นายกีรติกล่าว

 

ราคามังคุดวันนี้ 2564

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรมฯ ราคามังคุดวันนี้ 2564 ได้ขอความร่วมมือสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ ตัดเหง้าเอาดินออกก่อนนำไปจำหน่าย เพื่อไม่ให้ผู้รับซื้อหักสิ่งเจือปนจนเกิดความไม่เป็นธรรม ราคา เงาะ มังคุด ตลาดไท รวมทั้งสั่งการให้สายตรวจกรมการค้าภายในสนธิกำลังร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบการอนุญาตขนย้ายให้เป็นไปตามประกาศ กกร. หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

ราคาตก

 

ราคา เงาะ มังคุด ตลาดไท

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ราคาเงาะจันทบุรีวันนี้ ได้สั่งการให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้มงวดกำกับดูแลการส่งออก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเท่านั้น เพื่อไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้เป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ราคามังคุดตลาดไทวันนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นด้วย ราคาตก

 

 

ขอบคุณเครดิต  prachachat.net

 

ข่าวแนะนำ