ประกันรายได้เกษตรกร

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้    ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565   ราคาข้าว 2565    ราคาข้าวหอมมะลิ   ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565   ราคาข้าวสาร 1 กก   ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

ราคาข้าวตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ธ.ก.ส. จ่ายส่วนต่างเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมาย”กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ติดตามความคืบหน้า โครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ภายหลังรัฐบาล ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนา มาอย่างต่อเนื่องถึง งวดที่ 28 แล้วจาก 33 งวด

ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันภัย การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 “ประกันรายได้” ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี โดยในปีที่ 3 มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด 33 งวดล่าสุด  เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ดังนี้

ราคาข้าว

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 2565 “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15-21 เมษายน 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,41103 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,248.48 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,776.00 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,623.89 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาข้าวหอมมะลิ  “ราคาประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 28 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ดังนี้

ราคาข้าว

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,588.97 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ราคาข้าวสาร 1 กกข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,224.00 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,376.11 บาทราคาข้าว

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.bangkokbiznews.com

 

 

ข่าวแนะนำ