ธุรกิจออนไลน์ ก.ล.ต.ปรับ “บิทคับออนไลน์ – สตางค์” ดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ธุรกิจออนไลน์   ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ   ธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง   ธุรกิจออนไลน์ในอนาคต  ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง   ธุรกิจออนไลน์ 2022   ธุรกิจออนไลน์ ที่ประสบความ สําเร็จ   ธุรกิจออนไลน์ ภาษาอังกฤษ   บริษัทธุรกิจออนไลน์

 

 

ธุรกิจออนไลน์  ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับ บิทคับ ออนไลน์ 4.25 แสนบาท เหตุ ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ หว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2564 จัดให้มีชุดโฆษณาของขวัญแห่งอนาคต ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้อมปรับ “สตางค์” 2 กรณี รวม 2.14 ล้าน มีระบบ KYC/CDD) ไม่เหมาะสมเพียงพอ – ไม่จัดให้มีระบบเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย

ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง

ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันที่  7 ธ.ค. 2565  ระบุ  ได้เปรียบเทียบปรับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ( BO) จำนวน 425,000 บาท ธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง เนื่องจาก หว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2564 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จัดให้มีชุดโฆษณาของขวัญแห่งอนาคต (A Gift for The Future) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ธุรกิจออนไลน์ในอนาคต

โดยไม่จัดให้มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในโฆษณาที่เผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์ และป้ายโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า และเผยแพร่คลิปโฆษณาบนรถไฟฟ้าโดย ธุรกิจออนไลน์ในอนาคต คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ และสถานที่

ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง

 นอกจากนี้เปรียบเทียบปรับ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(Satang)  2 กรณี ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง  รวม 2,149,000 บาท  ซึ่งกรณีแรกเปรียบเทียบปรับ  1,493,000  บาท เนื่องจากระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2563 ถึง 19 ต.ค. 2565 บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (Know Your Customer / Customer Due Diligence) (KYC/CDD) ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ Satang ประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจออนไลน์ 2022

กรณีที่2 เปรียบเทียบปรับ 656,000 บาท ธุรกิจออนไลน์ 2022 เนื่องจากหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2565 บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Satang”) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจออนไลน์ ที่ประสบความ สําเร็จ ไม่จัดให้มีระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าหรือของบริษัทโดยปราศจากเหตุสงสัย

ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ ที่ประสบความ สําเร็จ

บริการทางการเงินและการลงทุนในงาน มหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพฯ  ธุรกิจออนไลน์ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 21 แบ่งออกเป็น 6 โซน ทั้ง ตลาดเงิน ตลาดทุน ประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ธุรกิจเอสเอ็มอี ไลฟ์สไตล์ และโซนใหม่ล่าสุดในโลกยุคดิจิทัลก็คือ Digital Asset and Cryptocurrency ในงานยังมีสัมมนาเวิร์กช็อปหลายสิบหัวข้อ บริษัทธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนและคริปโตเคอร์เรนซีแก่ผู้เข้าชมงาน การสัมมนาจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube ให้รับชมกันทั่วประเทศด้วย ธุรกิจออนไลน์

 

 

ขอบคุณเครดิต  bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ